Title: Alternativní techniky trénování vrstevnatých neuronových sítí
Other Titles: Alternative Approaches to Layered Neural Network Training
Authors: Reismüllerová, Jindřiška
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Mrázová Iveta, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50210
Keywords: zpětné šíření;neuronové sítě;neuron;perceptron;učení
Keywords in different language: backpropagation;neural network;neuron;perceptron;learning
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat novou techniku učení neuronových sítí alternativní k metodě backpropagation. Smyslem je zkusit navrhnout takovou metodu, která by lépe reflektovala skutečné biologické procesy centrální nervové soustavy živých organismů než technika backpropagation, čímž by se dosáhlo větší rychlosti učení i za cenu mírného snížení úspěšnosti učení neuronové sítě. Celé práci předchází důkladná analýza existujících řešení. Výsledkem by měla být implementace navrženého řešení a její porovnání s technikou backpropagation a dalšími existujícími technikami.
Abstract in different language: The main goal of this master's thesis is to design and implement an innovative technique of neural network training, an alternative to backpropagation. The idea is to design a method more corresponding to real biological processes of the central nervous system of living organisms, than the backpropagation technique is. This way, faster neural network training could be achieved even at the expense of mild decrease of training accuracy. The described process is preceded by a thorough analysis of existing solutions to the problem. The result of this thesis should be an implementation of the proposed technique and it's comparison with backpropagation and other existing techniques of neural network training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reismullerova_DP.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
A21N0001Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce91,5 kBAdobe PDFView/Open
A21N0001Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce182,91 kBAdobe PDFView/Open
A21N0001Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce443,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.