Název: Zrušení politické strany
Další názvy: Dissolution of political party
Autoři: Mládková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vostrá, Zuzana
Oponent: Pezl, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5023
Klíčová slova: politická strana;extremismus;radikalismus;nacionální socialismus;obrana demokracie;Evropský soud pro lidská práva;Dělnická strana;Komunistická strana Čech a Moravy
Klíčová slova v dalším jazyce: political party;extremism;radicalism;national socialism;defense of democracy;European court of human rights;Worker´s party;Communist party of Bohemia and Moravia
Abstrakt: Práce se zabývá tématem zrušení politické strany. Na úvod se věnuje pojmu politická strana a problematice extremismu a radikalismu, dále rozebírá možnosti obrany demokracie, přičemž vychází zejména z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jádrem práce je situace v České republice. Práce se zaměřuje nejen na současnou situaci, která se týká zejména kauzy Dělnické strany a diskuze o zrušení Komunistické strany Čech a Moravy, ale pojednává i o historii a vývoji postavení politických stran. V závěru jsou pro porovnání uvedeny případy z jiných evropských států.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the issue of dissolution of political party. First it is devoted to the definition of the concept political party and the issues of concepts extremism and radicalism. The next part analyses how the democracy can be protected focusing especially on the judicature of the European Court of Human Rights. The core of the work is the situation in the Czech Republic. It refers to the history and to the present where the most important is the case of Worker´s Party and the discussion about the dissolution of Communist Party of Bohemia and Moravia. Last chapter compares cases from the other European countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mladkova_Petra_DP.pdfPlný text práce577,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova HO.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova - PE.pdfPosudek oponenta práce295,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova.pdfPrůběh obhajoby práce221,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5023

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.