Název: Reprodukční úspěšnost raka kamenáče: Jaká je úmrtnost vajec během přezimování?
Další názvy: Reproductive success of stone crayfish: What is the mortality of eggs during overwintering?
Autoři: Vaňková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50232
Klíčová slova: rak kamenáč;reprodukce;vajíčka;snůška;mortalita;líhnivost;inkubace
Klíčová slova v dalším jazyce: stone crayfish;reproduction;eggs;clutch;mortality;hatchability;incubation
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo prohloubit znalosti o reprodukci raka kamenáče v České republice. Studie byla provedena na 10 tocích s využitím klecového experimentu. Práce hodnotí především mortalitu samic a jejich snůšek v průběhu inkubace. Dále se zaměřuje zejména na hodnocení jejich líhnivosti, díky níž můžeme mnohem přesněji odhadnout velikosti populací na jednotlivých tocích. Nezáleží totiž kolik samice vyprodukuje vajíček, jako spíše na tom, kolik ráčat se z nich reálně vylíhne.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis was to deepen the knowledge about the reproduction of the stone crayfish in the Czech Republic. The study was conducted on 10 streams using the cage experiment tool. The mortality of females and especially their eggs is evaluated in the thesis. Subsequently, the focus is on the evaluation of their hatchability, thanks to which we are able to estimate the size of particular populations more precisely. After all, it does not matter how many eggs a female produces, but rather how many juveniles actually hatch.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_final_vankova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce127,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50232

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.