Title: Reprodukční úspěšnost raka kamenáče: Jaká je úmrtnost vajec během přezimování?
Other Titles: Reproductive success of stone crayfish: What is the mortality of eggs during overwintering?
Authors: Vaňková, Martina
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50232
Keywords: rak kamenáč;reprodukce;vajíčka;snůška;mortalita;líhnivost;inkubace
Keywords in different language: stone crayfish;reproduction;eggs;clutch;mortality;hatchability;incubation
Abstract: Cílem diplomové práce bylo prohloubit znalosti o reprodukci raka kamenáče v České republice. Studie byla provedena na 10 tocích s využitím klecového experimentu. Práce hodnotí především mortalitu samic a jejich snůšek v průběhu inkubace. Dále se zaměřuje zejména na hodnocení jejich líhnivosti, díky níž můžeme mnohem přesněji odhadnout velikosti populací na jednotlivých tocích. Nezáleží totiž kolik samice vyprodukuje vajíček, jako spíše na tom, kolik ráčat se z nich reálně vylíhne.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis was to deepen the knowledge about the reproduction of the stone crayfish in the Czech Republic. The study was conducted on 10 streams using the cage experiment tool. The mortality of females and especially their eggs is evaluated in the thesis. Subsequently, the focus is on the evaluation of their hatchability, thanks to which we are able to estimate the size of particular populations more precisely. After all, it does not matter how many eggs a female produces, but rather how many juveniles actually hatch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final_vankova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Vankova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Vankova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Vankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce127,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.