Title: Návrh, realizace a evaluace terénní výuky geografie v Plzni
Other Titles: Design, realization and evaluation of geography fieldwork in Pilsen
Authors: Helgetová, Kristýna
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50235
Keywords: terénní výuka;terénní cvičení;výuka v terénu;zeměpis;plzeň;lobzy
Keywords in different language: fieldwork;outdoor education;geography;pilsen
Abstract: Diplomová práce se zabývá terénní výukou a jejím pojetí v české i zahraniční literatuře, ve které je považována za progresivní a moderní organizační formu výuky, a porovnávám ji s postavením v českém vzdělávacím systému v současnosti. V práci dále shrnuji negativa a pozitiva, která se s terénní výukou spojují nejčastěji, a také shrnuji nejvýznamnější bariéry, kvůli kterým může být implementace terénní výuky na českých školách komplikovaná. Významnou součástí práce je návrh modelové terénní výuky v Plzni a její realizace, po které následuje didaktická analýza a návrh alterace.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with fieldwork and its conception in Czech and foreign literature, in which it is considered a progressive and modern organizational form of teaching, and I compare it with the position in the Czech educational system today. In this work I also summarize the negatives and positives that are most often associated with fieldwork, and I also summarize the most important barriers, due to which the implementation of fieldwork in Czech schools can be complicated. An important part of the work is also the design of model fieldwork in Pilsen and its implementation, followed by didactic analysis and alterations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Helgetova.pdfPlný text práce5,17 MBAdobe PDFView/Open
Helgetova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Helgetova_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Helgetova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce121,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.