Title: Stanovení látek obsažených v pivu
Other Titles: Determination of substances contained in beer
Authors: Skálová, Natálie
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50259
Keywords: pivo;slad;chmel;hořké chmelové látky;alkohol;analýza
Keywords in different language: beer;malt;hops;bitter hop substances;alcohol;analysis
Abstract: Bakalářksá práce se zaměřuje na chemickou analýzu piva. V prácí je popsána historie piva, typy piva, suroviny pro výrobu a technologická výroba piva. V praktická část je věnovaná samotné chemické analýze piva se zhodnocením naměřených výsledků.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the chemical analysis of beer. The work describes the history of beer, types of beer, raw materials for production and technological production of beer. The practical part is devoted to the chemical analysis of beer with the evaluation of measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-Natalie Skalova BAkalarska prace__.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek BP 22 Richtr - Skalova.pdfPosudek oponenta práce108,66 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP 22 Hrdlicka - Skalova.pdfPosudek vedoucího práce96,57 kBAdobe PDFView/Open
N. Skalova, prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce22,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.