Název: Právo na bezpečnost a povinnost státu hájit své občany v ČR a ve světě - Kamerové systémy
Další názvy: The right to safety and the state's duty to defend its citizens in the Czech Republic and in the world - CCTV
Autoři: Holubová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5026
Klíčová slova: kamerové systémy;monitorování;sledování;záznam;subjekt osobních údajů;Úřad pro ochranu osobních údajů;zákon na ochranu osobních údajů;soukromí;základní lidská práva a svobody
Klíčová slova v dalším jazyce: CCTV;monitoring;watch;subject of personal data;the Office for Personal Data Protection;law of personal data protection;privacy;human rights and fundamental freedoms
Abstrakt: Diplomová práce Právo na bezpečnost a povinnost státu hájit své občany v ČR a ve světě - Kamerové systémy pojednává o užívání kamerových systémů, jejich právního zakotvení. Analyzuje nálezy Ústavního soudu, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a stanoviska správních orgánů. Uvádí způsob, kterým se řeší možný spor mezi subjekty osobních údajů a správcem osobních údajů a spor mezi správcem osobních údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Práce zahrnuje komparaci české a britské judikatury, na které je poukazováno na nedostatečnou právní úpravu užívání kamerových systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work The right to safety and the state's duty to defend its citizens in the Czech Republic and in the world ? CCTV discusses the use of CCTV, their legal points. It analyzes the decisions of the Constitutional Court, the Supreme Administrative Court and the opinions of the authorities. Shows the method by which resolves any possible conflict of subjekt of personal data and controller of personal data and the dispute of the controller of personal data and the Office for Personal Data Protection. The work includes a comparison of Czech and British law, which is pointed to the lack of legislation the use of CCTV.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE-KAMEROVE SYSTEMY.pdfPlný text práce802,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - PE.pdfPosudek vedoucího práce164,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova HO.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce255,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.