Title: Evropský systém ochrany lidských práv
Other Titles: European system of the protection of human rights
Authors: Hřebačka, Pavel
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Pokorný, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5036
Keywords: lidská práva;evropský systém ochrany lidských práv;Rada Evropy;Evropský soud pro lidská práva;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;základní práva jako součást obecných zásad práva Evropské unie;Soudní dvůr Evropské unie
Keywords in different language: human rights;european system of protection of human rights;Council of Europe;European court of human rights;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;fundamental rights as part of general principles of community law;Court of justice of European union
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na popis systémů ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie. Pozornost je věnována zejména vztahu těchto systémů navzájem, anylýze a komparaci judikatur Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Závěrečná část je věnována rozboru návrhu smlouvy o přístupu Evropské unie k Úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod.
Abstract in different language: The main aims of the thesis are to provide summary about two European systems of the protection of human rights, to analyze their relation in dimension of human rights and to predict the development of these systems in regard to accession of European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hrebacka FO.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hrebacka PO.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hrebacka.pdfPrůběh obhajoby práce437,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.