Název: Evropský systém ochrany lidských práv
Další názvy: European system of the protection of human rights
Autoři: Hřebačka, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Pokorný, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5036
Klíčová slova: lidská práva;evropský systém ochrany lidských práv;Rada Evropy;Evropský soud pro lidská práva;Evropská úmluva o ochraně základních lidských práv a svobod;základní práva jako součást obecných zásad práva Evropské unie;Soudní dvůr Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;european system of protection of human rights;Council of Europe;European court of human rights;European convention for protection of human rights and fundamental freedoms;fundamental rights as part of general principles of community law;Court of justice of European union
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na popis systémů ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie. Pozornost je věnována zejména vztahu těchto systémů navzájem, anylýze a komparaci judikatur Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Závěrečná část je věnována rozboru návrhu smlouvy o přístupu Evropské unie k Úmluvě na ochranu lidských práv a základních svobod.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aims of the thesis are to provide summary about two European systems of the protection of human rights, to analyze their relation in dimension of human rights and to predict the development of these systems in regard to accession of European Union to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KÚP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebacka FO.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebacka PO.pdfPosudek oponenta práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebacka.pdfPrůběh obhajoby práce437,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5036

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.