Název: Vybrané aspekty problematiky toxických látek
Další názvy: Selected aspects of toxic substances
Autoři: Blahetová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Jan
Oponent: Richtr, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5038
Klíčová slova: toxické látky;chlor;dusík;síra;kyanidy;benzen;toluen;xyleny;oxid uhelnatý;formaldehyd;acetaldehyd;nitrobenzen;anilin;agrochemikálie
Klíčová slova v dalším jazyce: toxic substances;chlorine;nitrogen;sulfur;cyanide;benzene;toluene;xylenes;carbon monoxide;formaldehyde;acetaldehyde;nitrobenzene;aniline;agrochemicals
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je seznámit se se základními chemickými látkami. Práce se zabývá jejich charakteristikou, příznaky zasažení, jejich využitím v průmyslu, ale i možným výskytem v běžném životě. Dále jsou zde popsány mechanismy účinku na lidský organismus.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is to familiarize the reader with the basic chemical substances. This thesis concentrates on their brief characteristics, on symptoms caused by contact with these substances, on their use in industry, on their occurrence in everyday life and on the mechanism of their effect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp_Blahetova_Tereza.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahetova_Tereza_VBP.pdfPosudek vedoucího práce379,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahetova_Tereza_OBP.pdfPosudek oponenta práce435,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahetova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce149,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.