Title: 23-Hydroxybetulin a jeho jednoduché reakce
Other Titles: 23-hydroxybetulin and his simple conversion
Authors: Šnaiberková, Monika
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Kraitr, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5039
Keywords: 23-hydroxybetulin;sloupcová chromatografie;tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Keywords in different language: 23-hydroxybetulin;column chromatography;thin-layer chromatography (TLC)
Abstract: Tato práce popisuje některé laboratorní techniky jako sloupcová chromatografie, tenkovrstvá chromatografie, destilace a extrakce. V praktické části je také popsána jednoduchá přeměna 23-hydroxybetulinu (acetylace).
Abstract in different language: This thesis describes some laboratory techniques like column chromatography, thin-layer chromatography, distillation and extraction. In the practical part there is also described simple transformation 23-hydroxybetulin (acetylation).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-hydroxybetulin a jeho jednoduche reakce.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
Snaiberkova_Monika_VBP.pdfPosudek vedoucího práce298,79 kBAdobe PDFView/Open
Snaiberkova_Monika_OBP.pdfPosudek oponenta práce349,06 kBAdobe PDFView/Open
Snaiberkova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce166,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.