Název: 23-Hydroxybetulin a jeho jednoduché reakce
Další názvy: 23-hydroxybetulin and his simple conversion
Autoři: Šnaiberková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Richtr, Václav
Oponent: Kraitr, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5039
Klíčová slova: 23-hydroxybetulin;sloupcová chromatografie;tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Klíčová slova v dalším jazyce: 23-hydroxybetulin;column chromatography;thin-layer chromatography (TLC)
Abstrakt: Tato práce popisuje některé laboratorní techniky jako sloupcová chromatografie, tenkovrstvá chromatografie, destilace a extrakce. V praktické části je také popsána jednoduchá přeměna 23-hydroxybetulinu (acetylace).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes some laboratory techniques like column chromatography, thin-layer chromatography, distillation and extraction. In the practical part there is also described simple transformation 23-hydroxybetulin (acetylation).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
23-hydroxybetulin a jeho jednoduche reakce.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiberkova_Monika_VBP.pdfPosudek vedoucího práce298,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiberkova_Monika_OBP.pdfPosudek oponenta práce349,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Snaiberkova_Monika.pdfPrůběh obhajoby práce166,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.