Název: Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila
Další názvy: Věžka Castle and Its Excavation in Václav Uchytil's Reconstructed Photographic Tables
Autoři: Hložek, Josef
Menšík, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Castellologica bohemica 17. 2017, č. 17, s. 315–412.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50427
ISSN: 1211-6831
Klíčová slova: hrad Věžka;Václav Uchytil;amatérský archeologický výzkum;fotografické tabulky;rekonstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: Věžka castle;Václav Uchytil;amateur archaeological excavation;photographic tables;reconstruction
Abstrakt v dalším jazyce: The survey of minor Věžka Castle, located above the right bank of the Berounka River near Druztová (Plzeň-North District), under the leadership of academic painter Václav Uchytil in 1962–1972 seems to be quite problematic from the modern archaeological point of view since only part of the original documentation has been preserved. However, one of few original resources is known in the form of photographic tables made by Václav Uchytil, depicturing not only the earthworks and excavation process themselves, but chosen finds as well. Reconstructed tables, damaged by floods in 2002, are the unique source depicturing many non-existent parts of castle's construction features demolished in the process of the excavation. Photos of Václav Uchytil therefore present a valuable source of information about the Prehistoric use of the castle's upper hillock.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 17 (2017)
Číslo 17 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hložek-Menšík.pdfPlný text107,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.