Název: Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví
Další názvy: Chosen rare entries in the land register - duplicate registration of ownership and additional co-ownership
Autoři: Kraus, Michal
Oponent: Psutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
Šíma Alexander, JUDr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50481
Klíčová slova: duplicita;duplicitní zápis;přídatné spoluvlastnictví;nemovitosti;katastr nemovitostí;zápisy do katastru;věcná práva
Klíčová slova v dalším jazyce: duplicity;duplicate registrations;accessory co-ownership;cadastre;real estate;land register
Abstrakt: Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve jsou popisovány okolnosti, které tyto zápisy ovlivňují, ať už to je historický vývoj evidence nemovitostí na našem území, principy, na nichž stojí současný katastr nemovitostí, nebo proces samotného zápisu do katastru nemovitostí. Následně jsou popsané jednotlivé vybrané instituty, tedy duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on two infrequent types of entries in the land register; on duplicate registrations of ownership and accessory co-ownership. The whole work is oriented as much as possible towards the practical aspects of these legal instruments and everything related to them. In order to correctly understand the current entries in the land register, the thesis describes the history of the registration of real estate in our territory and the process by which entries in the land register were and are made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rigorozni prace - Michal Kraus 2022.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta 2 - Kraus.pdfPosudek oponenta práce603,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kraus.pdfPrůběh obhajoby práce233,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.