Title: Vybrané raritní zápisy do katastru nemovitosti - duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví
Other Titles: Chosen rare entries in the land register - duplicate registration of ownership and additional co-ownership
Authors: Kraus, Michal
Referee: Psutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50481
Keywords: duplicita;duplicitní zápis;přídatné spoluvlastnictví;nemovitosti;katastr nemovitostí;zápisy do katastru;věcná práva
Keywords in different language: duplicity;duplicate registrations;accessory co-ownership;cadastre;real estate;land register
Abstract: Práce popisuje vybrané raritní zápisy do katastru nemovitostí v souvislostech, tedy s ohledem na důvod a způsob jejich vzniku, historický vývoj a v neposlední řadě na jejich praktické dopady. Nejprve jsou popisovány okolnosti, které tyto zápisy ovlivňují, ať už to je historický vývoj evidence nemovitostí na našem území, principy, na nichž stojí současný katastr nemovitostí, nebo proces samotného zápisu do katastru nemovitostí. Následně jsou popsané jednotlivé vybrané instituty, tedy duplicitní zápis vlastnického práva a přídatné spoluvlastnictví.
Abstract in different language: The thesis is focused on two infrequent types of entries in the land register; on duplicate registrations of ownership and accessory co-ownership. The whole work is oriented as much as possible towards the practical aspects of these legal instruments and everything related to them. In order to correctly understand the current entries in the land register, the thesis describes the history of the registration of real estate in our territory and the process by which entries in the land register were and are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Michal Kraus 2022.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Kraus.pdfPosudek oponenta práce603,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kraus.pdfPrůběh obhajoby práce233,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.