Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorČmolík, Martin
dc.contributor.refereeŠíma Alexander, JUDr.
dc.contributor.refereePsutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-11-24
dc.date.accessioned2022-11-28T11:35:04Z-
dc.date.available2022-6-2
dc.date.available2022-11-28T11:35:04Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-3
dc.identifier91316
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50483-
dc.description.abstractRigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody nepovolení nezbytné cesty, jejichž výčet občanský zákoník oproti předchozí právní úpravě rozšířil. Práce neopomíjí ani procesní stránku povolování nezbytné cesty, kde rozebírá problematiku vymezení účastníků řízení, náležitosti žaloby na povolení nezbytné cesty i náležitosti rozhodnutí soudu. Kromě toho se práce věnuje i dalším způsobům zajištění přístupu k nemovitým věcem, a to jak vyvlastnění přístupové cesty dle stavebního zákona, tak i možnostem krátkodobého zajištění přístupu. Popisuje vzájemné vztahy jednotlivých způsobů zajištění přístupu k nemovité věci a shrnuje, jak a v jakých situacích lze zajištění přístupu konkrétním způsobem dosáhnout.cs
dc.format135 s. (260 335 zn.)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzajištění přístupu k nemovité věcics
dc.subjectveřejná cestacs
dc.subjectnezbytná cestacs
dc.subjectvyvlastnění přístupové cestycs
dc.subjectkrátkodobý přístup k nemovité věcics
dc.titleNezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věcics
dc.title.alternativeNecessary path and its relation to public road and other manners of ensuring access to real estateen
dc.typerigorózní práce
dc.thesis.degree-nameJUDr.
dc.thesis.degree-levelRigorózní
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Advanced Master's thesis presents the instrument of necessary path and the related case law and explores the relations between necessary path and other manners of ensuring access to real estate. Strong emphasis is placed on the reasons for which a necessary path cannot be permitted, the list of which has been extended by Civil Code. The thesis also addresses the procedural aspects of permitting a necessary path; it analyses the issues of defining the participants to proceedings, the essentials of an action for the permission of a necessary path, and the essentials of court's decision. In addition, the thesis also examines other manners of ensuring access to real estate, including the expropriation of an access road under Building Code, as well as temporary access options. It describes the mutual relations between the individual manners of ensuring access to real estate and summarises how and in which situations access in a particular manner can be achieved.en
dc.subject.translatedensuring access to real estateen
dc.subject.translatedpublic roaden
dc.subject.translatednecessary pathen
dc.subject.translatedexpropriation of access roaden
dc.subject.translatedtemporary access to real estateen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Cmolik.pdfPosudek oponenta práce607,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cmolik.pdfPrůběh obhajoby práce234,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.