Název: Řídicí jednotka na bázi 8bit a 16bit mikrokontrolérů PIC
Další názvy: Control unit 8bit and 16bit platform microcontroller PIC
Autoři: Brychcín, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Molnár, Jan
Oponent: Michalík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5051
Klíčová slova: řídící jednotka;PLC;automat;automatizace;mikrokontrolér
Klíčová slova v dalším jazyce: control unit;PLC;automat;automation;microcontroller
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky na bázi dvou 8 bitových mikrokontrolérů PIC s vestavěným PLC automatem. Zařízení je navrženo primárně pro řízení trojfázového asynchronního motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with design and implementation control unit on base two 8 bit microcontrollers with included programmable logic controller. Device is designed primary for control three phase asynchronous machine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RJ_BrychcinJ.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047468_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047468_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047468_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.