Title: Řídicí jednotka na bázi 8bit a 16bit mikrokontrolérů PIC
Other Titles: Control unit 8bit and 16bit platform microcontroller PIC
Authors: Brychcín, Jiří
Advisor: Molnár, Jan
Referee: Michalík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5051
Keywords: řídící jednotka;PLC;automat;automatizace;mikrokontrolér
Keywords in different language: control unit;PLC;automat;automation;microcontroller
Abstract: Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky na bázi dvou 8 bitových mikrokontrolérů PIC s vestavěným PLC automatem. Zařízení je navrženo primárně pro řízení trojfázového asynchronního motoru.
Abstract in different language: This work deals with design and implementation control unit on base two 8 bit microcontrollers with included programmable logic controller. Device is designed primary for control three phase asynchronous machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RJ_BrychcinJ.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
047468_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,35 kBAdobe PDFView/Open
047468_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,39 kBAdobe PDFView/Open
047468_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.