Název: Stavba driveru výkonového 4f střídače
Další názvy: Construction of 4-phase Power Inverter
Autoři: Chaloupka, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5053
Klíčová slova: driver;optočlen HCPL-316J;posilovací obvod IXDD30 YI;desaturační ochrana;IGBT tranzistor;DC/DC měnič
Klíčová slova v dalším jazyce: driver;Optocoupler HCPL-316J;booster circuit IXDD_430YI;desaturation protection;IGBT transistor;DC/DC converter
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje postup při navrhování výkonového driveru pro 4-fázový měnič, který je určen pro laboratorní účely na katedře výkonové elektromechaniky. V úvodní části jsou popsány možnosti samotného driveru a připomenutí základních principů, jako je funkce 3-fázového napěťového střídače a jiných typů měničů, které driver umožňuje řídit. Dále jsou zde popsány funkce a vlastnosti jednotlivých, důležitých komponentů, ze kterých je driver postaven. Následují výsledky z měření a testování funkčnosti výkonového driveru. Na závěr práce je ukázáno schéma zapojení celého driveru včetně návrhu DPS v programu EAGLE.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis describes the process of the designing driver for 4 phase converter, which is designed for laboratory use in the department of Electromechanics and Power Electronics. In the introductory section are described the options of the driver itself and there is a reminding of the basic principles such as the function of 3-phase voltage inverter and the other types of converters, which the driver can control. In the next part, there are described a properties and functions of important parts, from which the driver is made of. Finally, there are some results from measuring and testing functionality of the driver. And there is shown an internal wiring diagram including a PCB design, created by EAGLE software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047470_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047470_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047470_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.