Title: Stavba driveru výkonového 4f střídače
Other Titles: Construction of 4-phase Power Inverter
Authors: Chaloupka, Lukáš
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5053
Keywords: driver;optočlen HCPL-316J;posilovací obvod IXDD30 YI;desaturační ochrana;IGBT tranzistor;DC/DC měnič
Keywords in different language: driver;Optocoupler HCPL-316J;booster circuit IXDD_430YI;desaturation protection;IGBT transistor;DC/DC converter
Abstract: Předkládaná diplomová práce popisuje postup při navrhování výkonového driveru pro 4-fázový měnič, který je určen pro laboratorní účely na katedře výkonové elektromechaniky. V úvodní části jsou popsány možnosti samotného driveru a připomenutí základních principů, jako je funkce 3-fázového napěťového střídače a jiných typů měničů, které driver umožňuje řídit. Dále jsou zde popsány funkce a vlastnosti jednotlivých, důležitých komponentů, ze kterých je driver postaven. Následují výsledky z měření a testování funkčnosti výkonového driveru. Na závěr práce je ukázáno schéma zapojení celého driveru včetně návrhu DPS v programu EAGLE.
Abstract in different language: This master thesis describes the process of the designing driver for 4 phase converter, which is designed for laboratory use in the department of Electromechanics and Power Electronics. In the introductory section are described the options of the driver itself and there is a reminding of the basic principles such as the function of 3-phase voltage inverter and the other types of converters, which the driver can control. In the next part, there are described a properties and functions of important parts, from which the driver is made of. Finally, there are some results from measuring and testing functionality of the driver. And there is shown an internal wiring diagram including a PCB design, created by EAGLE software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
047470_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,14 kBAdobe PDFView/Open
047470_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,89 kBAdobe PDFView/Open
047470_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.