Název: Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic
Další názvy: Znalostně intenzivní služby v přechodu ke Společnosti 4.0: Poznatky z České republiky
Autoři: Vacek, Jiří
Dvořáková, Lilia
Citace zdrojového dokumentu: VACEK, J. DVOŘÁKOVÁ, L. Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic. International Journal of Business & Management Studies, 2022, roč. 3, č. 11, s. 15-20. ISSN: 2694-1430
Datum vydání: 2022
Nakladatel:  Institute for Promoting Research & Policy Development
Typ dokumentu: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/50544
ISSN: 2694-1430
Klíčová slova: znalostně intenzivní služby;Společnost 4.0;Průmysl 4.0;malé a střední podniky (MSP);metody a nástroje adaptace
Klíčová slova v dalším jazyce: knowledge-intensive services (KIS);Society 4.0;Industry 4.0;small and medium-sized enterprises (SMEs);methods and tools of adaptation
Abstrakt: Nástup Společnosti 4.0 vyznačující se exponenciálním růstem disruptivních technologií posiluje roli znalostně intenzivních služeb. Cílem příspěvku je přitáhnout pozornost širší komunity ke zjištěním a výstupům projektu vztahujících se k adaptaci MPS v sektoru služeb a rozšířit znalostní základnu v oblasti adaptace MSP. Výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu ukazují, že většina oslovených organizací jsou mikro a malé podniky s pozitivním přístupem k nadcházejícím změnám, ještě však zbývá dostatečný prostor pro zlepšování. Projekt přispěl k vypracování návrhu činností, metod a nástrojů, které mohou přispět ke snížení bariér na cestě ke Společnosti 4.0 nejen ze strany technologií, ale v širším socioekonomickém kontextu, včetně transformace zaměstnání a trhu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The dawn of the Society 4.0 driven by the exponential growth of disruptive technologies of Industry 4.0 is reinforcing the role of knowledge intensive services. The paper aims to attract attention of the broader community to the project findings and outcomes related to adaptation of SMEs in the service sector, to introduce new insights and approaches to academic and professional community, and to raise the level of the knowledge base in the field of SMEs adaptation. The results of qualitative and quantitative research show that most of the companies investigated were small and micro companies with positive approach to the forthcoming changes, however, there still remains a lot of space for improvement. The project contributed to development of proposals of activities, methods and tools that can contribute to reducing barriers on the road to Society 4.0 related not only to new technologies, but also to broader socioeconomic context, including transformations of jobs and job market.
Práva: © Creative Commons Attribution 4.0 International Licence
Vyskytuje se v kolekcích:Postprinty / Postprints (KFU)
Postprinty / Postprints (KPM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
IJBMS_published.pdf337,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD