Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVacek, Jiří
dc.contributor.authorDvořáková, Lilia
dc.date.accessioned2022-12-05T11:00:25Z-
dc.date.available2022-12-05T11:00:25Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationVACEK, J. DVOŘÁKOVÁ, L. Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic. International Journal of Business & Management Studies, 2022, roč. 3, č. 11, s. 15-20. ISSN: 2694-1430cs
dc.identifier.issn2694-1430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50544
dc.description.abstractNástup Společnosti 4.0 vyznačující se exponenciálním růstem disruptivních technologií posiluje roli znalostně intenzivních služeb. Cílem příspěvku je přitáhnout pozornost širší komunity ke zjištěním a výstupům projektu vztahujících se k adaptaci MPS v sektoru služeb a rozšířit znalostní základnu v oblasti adaptace MSP. Výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu ukazují, že většina oslovených organizací jsou mikro a malé podniky s pozitivním přístupem k nadcházejícím změnám, ještě však zbývá dostatečný prostor pro zlepšování. Projekt přispěl k vypracování návrhu činností, metod a nástrojů, které mohou přispět ke snížení bariér na cestě ke Společnosti 4.0 nejen ze strany technologií, ale v širším socioekonomickém kontextu, včetně transformace zaměstnání a trhu práce.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisher Institute for Promoting Research & Policy Developmenten
dc.relation.ispartofseriesInternational Journal of Business & Management Studiesen
dc.rights© Creative Commons Attribution 4.0 International Licenceen
dc.subjectznalostně intenzivní službycs
dc.subjectSpolečnost 4.0cs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectmalé a střední podniky (MSP)cs
dc.subjectmetody a nástroje adaptacecs
dc.titleKnowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republicen
dc.title.alternativeZnalostně intenzivní služby v přechodu ke Společnosti 4.0: Poznatky z České republikycs
dc.typepostprintcs
dc.typepostprinten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionacceptedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe dawn of the Society 4.0 driven by the exponential growth of disruptive technologies of Industry 4.0 is reinforcing the role of knowledge intensive services. The paper aims to attract attention of the broader community to the project findings and outcomes related to adaptation of SMEs in the service sector, to introduce new insights and approaches to academic and professional community, and to raise the level of the knowledge base in the field of SMEs adaptation. The results of qualitative and quantitative research show that most of the companies investigated were small and micro companies with positive approach to the forthcoming changes, however, there still remains a lot of space for improvement. The project contributed to development of proposals of activities, methods and tools that can contribute to reducing barriers on the road to Society 4.0 related not only to new technologies, but also to broader socioeconomic context, including transformations of jobs and job market.en
dc.subject.translatedknowledge-intensive services (KIS)en
dc.subject.translatedSociety 4.0en
dc.subject.translatedIndustry 4.0en
dc.subject.translatedsmall and medium-sized enterprises (SMEs)en
dc.subject.translatedmethods and tools of adaptationen
dc.identifier.doi10.56734/ijbms.v3n11a2
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43937163
dc.project.IDTL02000136/Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0cs
dc.project.IDSGS-2020-026/Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnostics
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (KFU)
Postprinty / Postprints (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IJBMS_published.pdf337,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD