Název: Návrh synchronního generátoru
Další názvy: Design of synchronous generator
Autoři: Tampír, Jan
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Bouzek, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5059
Klíčová slova: synchronní generátor;stator;rotor;charakteristika naprázdno;vinutí;ztráty;magnetické pole;ANSYS
Klíčová slova v dalším jazyce: synchronous generator;stator;rotor;open-circuit characteristic;winding;magnetic field;ANSYS
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je výpočet elektromagnetického návrhu synchronního generátoru podle požadovaných parametrů. Zaměřuje se na návrh synchronního generátoru, nákres 3D modelu v programu SolidWorks a výpočet mechanického namáhání rotoru pomocí programu ANSYS.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this graduation thesis is calculation the electromagnetic design of synchronous generator according to desired parameters. It directs on concept of synchronous generator, scheme 3D figure in SOLIDWORKS program and calculation of mechanical stress rotor via ANSYS program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Tampir.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049114_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049114_oponent.pdfPosudek oponenta práce273,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
049114_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce135,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.