Název: Die Zusammenarbeit von Knoflík und Jugendbildungsstätte an der außerschulischen Ausbildung der Jugendlichen in der Tschechischen Republik und Bayern
Další názvy: The cooperation of Knoflík and Jugendbildungsstätte on the extramular education of youth in the Czech republic and Bavaria
Autoři: Toman, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5062
Klíčová slova: Knoflík;Jugendbildungsstätte Waldmünchen;spolupráce;mimoškolní vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: Knoflík;Jugendbildungsstätte Waldmünchen;cooperation;extramular education
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá spoluprací dvou organizací na mimoškolním vzdělávání mládeže v České republice a Německu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis describes the cooperation of two organisations on the extramular education of youth in the Czech Republic and Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Final 5.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0009.PDFPosudek vedoucího práce267,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0010.PDFPosudek oponenta práce420,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce343,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.