Název: Podmínky pro výuku basketbalu na plzeňských ZŠ
Další názvy: Conditions of basketball lesson in pilsen elementary school
Autoři: Syptáková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5065
Klíčová slova: metodika basketbalu;basketbal na základních školách;materiální zabezpečení;prostorové zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: methodology of basketball;basketball in elementary schools;material security;space equipment
Abstrakt: Sport patří v současném světě k nejvýraznějším společenským fenoménům, ovlivňuje mnoho obyvatel všech kontinentů, dotýká se nejrůznějších organizací, hnutí a skupin bez rozdílu jakéhokoliv zaměření. Jeho nedílnou součástí je i v současné době basketbal. Je řazen mezi sportovní disciplíny, které jsou díky své atraktivnosti a sportovní hodnotě důležité pro propagaci sportu u široké veřejnosti a jsou účinným prostředkem k získání mládeže k aktivní sportovní činnosti. Úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit jaký je současný stav na základních školách v Plzni, zejména jejich materiální zabezpečení, prostorové zařízení a kvalifikovanost vyučujících pro výuku basketbalu. K tomuto účelu jsem provedla průzkum na 23 základních školách v Plzni a analýzu zjištěných informací. K praktické části této práce jsem zvolila metodu dotazníku pro zjištění daných podmínek jednotlivých škol. V dotazníku bylo hodnoceno 8 otázek zaměřených na odbornost učitelů, materiálních podmínkách umožňujících žákům věnovat se s aktivitou a zájmem o basketbal. Zpracováním a vyhodnocením dotazníků pro zjištění stávajících podmínek pro výuku basketbalu na základních školách v Plzni, které byly analyzovány v mé bakalářské práci. Dospěla jsem k závěru, že jedním z nejdůležitějších faktorů je skutečnost, že výuka u zkoumaných subjektů není vždy zaměřena pouze na basketbal. Dále dle mého zjištění je jednou z příčin to, že mnozí pedagogové preferují jiné sportovní aktivity, zejména ty, které jsou jim sportovně bližší. Rovněž i materiální a prostorové podmínky na zkoumaných školách jsou diametrálně rozdílné pro vhodnou výuku basketbalu. Provedený průzkum na základních školách v Plzni byl dostačující pro zjištění stávajícího stavu pro výuku basketbalu. Pro zlepšení těchto podmínek, je třeba provést výzkum zaměřený na možnosti škol a vyučujících pro zkvalitnění výuky basketbalu a materiálních a prostorových podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: Sport belongs to one of the most remarkable social phenomena of today's world. It widely influences the inhabitants of all the continents, affects all sorts of organizations, movements and groups without any difference of their specialization. Basketball is also its integral part nowadays. It is classified among sports activities which are important for widespread promotion of sport due to their attractiveness and sports value, and are effective means of acquiring youth to do sport. I accomplished this research aimed at basketball on the basis of a low percentage of interest in this kind of sport found out at primary schools. It became evident that there is a small number of tournaments and participants of competitions held by schools and organizations within the CBF (Czech Basketball Federation). 23 primary schools have been analysed in Pilsen, where material securing, area equipment and qualification of teachers was examined. I chose the method of questionnaire for the practical part of my thesis to get knowledge of particular conditions of every single school. 8 questions have been rated in the questionnaire. They were aimed at the expertise of teachers and the material securing enabling pupils to dedicate to basketball with interest and actively. In conclusion, I have to mention that I would evaluate the material conditions of the schools convenient on the whole. The problem is the small number of teachers, lack of time and a different specialization of schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
(PEDAGOGICKA FAKULTA).pdfPlný text práce288,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SYPTAKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce8,55 MBTIFFZobrazit/otevřít
SYPTAKOVA OP.tifPosudek oponenta práce4,55 MBTIFFZobrazit/otevřít
SYPTAKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,31 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5065

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.