Title: Předzápasový tréninkový mezocyklus kickboxera v období dva měsíce před zápasem na amatérské úrovni.
Other Titles: Pre-matched Training Mezzo-cycle of a Kickboxer in the Period of Two Months' Long Before the Fight on the Amateur Level
Authors: Tuček, Jindřich
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5066
Keywords: kick box;mezocyklus;komplexní příprava;tréninkové metody;amaterská úroveň
Keywords in different language: kick box;mezzocycle;comprehensive training;training methods;amateur level
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na tréninkovou přípravu kickboxera na amaterské úrovni. Seznámení s pravidly tohoto sportu, historií a zápasy v České republice. Popisuje komplexní přípravu i jednotlivé fáze tréninkové přípravy zápasníka na zápas. Zabývá se testováním základní tělesné výkonnosti vybraných kickboxerů v průběhu dvou měsíčního tréninkového mezocyklu. Práci uzavírá vyhodnocení, zdali došlo u těchto zápasníků ke zlepšení vybraných motorických schopností a to v průběhu tréninkového zatížení, které je popsáno v této práci.
Abstract in different language: This bachelor work is concentrated on kickboxers? amateur level training. There are described laws, history and single matches of kickboxing in the Czech Republic. There is given not only an account of comprehensive preparings, but also each single periods of kickboxers? training preparings for Matjes. I?am interested in fundamental testing of selected kickboxers, their physical efficiency, during two months? long mozzo-cycle. There is my testing evaluation in the end of my work. There is shown if kickboxers? amendment of thein body efficiency is petting better in the end of safe training load.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tucek.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
TUCEK VP.tifPosudek vedoucího práce3,77 MBTIFFView/Open
TUCEK OP.tifPosudek oponenta práce4,45 MBTIFFView/Open
TUCEK.tifPrůběh obhajoby práce2,46 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.