Název: Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap
Další názvy: Comparing Objects in the INSPIRE Directive and OpenStreetMap
Autoři: Rak, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Čerba, Otakar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5073
Klíčová slova: směrnice INSPIRE;OpenStreetMap;prostorový objekt;srovnání objektů
Klíčová slova v dalším jazyce: INSPIRE Directive;OpenStreetMap;spatial object;objects comparison
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice srovnání objektů prostorových dat uvedených ve směrnici INSPIRE a v projektu OpenStreetMap. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se rozebírané problematiky a především struktura objektů definovaných podle příloh směrnice INSPIRE a objektů popsaných ve specifikacích OpenStreetMap. Druhá část se zabývá samotným porovnáním vybraných objektů. Cílem této bakalářské práce je popsat a zanalyzovat vzájemné vztahy porovnávaných objektů a vyhodnotit je srozumitelným způsobem v přehledném textu a tabulkách. Práce byla zpracována za účelem podpořit harmonizaci prostorových dat mezi INSPIRE a OpenStreetMap.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is devoted to a comparison of spatial data objects mentioned in the INSPIRE directive and OpenStreetMap project. The first section defines the basic concepts relating to the discussed matters, especially the structure of objects defined by the INSPIRE Directive and objects described in the specifications OpenStreetMap. The second part deals with the actual comparison of selected objects. The aim of this thesis is to describe and analyze the interrelationships of the compared objects and interpret them in an easy understandable text and tables. The work was created in order to support the harmonization of spatial data between INSPIRE and OpenStreetMap.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
RAK Pavel, 2012.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_rak.pdfPosudek vedoucího práce287,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_rak.pdfPrůběh obhajoby práce32,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.