Title: UWB@RuShiftEval Measuring Semantic Difference as per-word Variation in Aligned Semantic Spaces
Other Titles: UWB@RuShiftEval Detekce změny významu slova v mezijazyčných sématnických prostorech
Authors: Přibáň, Pavel
Pražák, Ondřej
Taylor, Stephen
Citation: PŘIBÁŇ, P. PRAŽÁK, O. TAYLOR, S. UWB@RuShiftEval Measuring Semantic Difference as per-word Variation in Aligned Semantic Spaces. In Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Moskva: Russian State University for the Humanities, 2021. s. 1188-1196. ISBN: 978-5-7281-3031-4 , ISSN: 2221-7932
Issue Date: 2021
Publisher: Russian State University for the Humanities
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85124398155
http://hdl.handle.net/11025/50842
ISBN: 978-5-7281-3031-4
ISSN: 2221-7932
Keywords: Diachronní sémantické změny;slovní vektory;zarovnání slovních vektorů;lineární transformace mezi sémantickými prostory
Keywords in different language: Diachronic Semantic Change;Word Embeddings;Aligning Word Embeddings;Linear Transformations between Semantic Spaces
Abstract: V článku popisujeme náš systém pro měření lexikálně sémantických změn mezi dvojicemi korpusů, vyvinutý pro soutěž RuShiftEval. Měříme sémantické změny pro předem definovaná slova, mezi třemi různými korpusy (pro každou dvojici), předsovětským, sovětským a postsovětským, každý z jiného časového období. Pro každý korpus trénujeme slovní vektory a získáváme lineární transformace mezi sémantickými prostory. Nakonec změříme podobnost mezi transformovanými vektory pro každé testované slovo.
Abstract in different language: We present our system for measuring the lexical semantic change between corpora pairs, developed for the RuShiftEval competition. We measure semantic changes in a list of test words between three different corpora (for each pair), pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet, each from a different time period. For each corpus, we train word embeddings, and we obtain linear transformations between the embedding spaces. Finally, we measure the similarity between the transformed vectors for each test word.
Rights: © ABBYY PRODUCTION LLC
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Přibáň-RuShiftEval-2021.pdf297,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD