Title: Geometric Transformations and Tensor Product
Other Titles: Geometrické transformace a tensorový součin
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, V. Geometric Transformations and Tensor Product. In IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics – SAMI 2022. Piscataway: IEEE, 2022. s. 437-442. ISBN: 978-1-66549-704-6
Issue Date: 2022
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85132168860
http://hdl.handle.net/11025/50843
ISBN: 978-1-66549-704-6
Keywords: Geometrické transformace;tensorový součin;geometrická algebra;počítačová grafika
Keywords in different language: Geometric transformations;tensor product;geometric algebra;computer graphics
Abstract: Tento příspěvek popisuje novou geometrickou transformace pomocí tenzorového součinu. Geometrické transformace se široce používají v mnoha aplikacích, zejména v CAD/CAM systémy, systémy pro stavebnictví, počítače grafika, virtuální a rozšířená realita atd. Základní geometrické transformace, např. rotace, translace, změna měřítka atd. se obvykle aplikují na body reprezentované v homogenních souřadnicích
Abstract in different language: This contribution describes new useful geometric transformations using the tensor product. The geometric transformations are used widely in many applications, especially in CAD/CAM systems, systems for Civil Engineering, computer graphics, virtual and augmented reality, etc. The basic geometric transformations, e.g. rotation, translation, scaling, etc., are usually applied on points represented in homogeneous coordinates.
Rights: © IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skala 2022-SAMI-Geometric_Transformations_and_Tensor_Product.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD