Title: Conditionality of Linear Systems of Equation and Matrices Using Projective Geometric Algebra
Other Titles: Podmíněnost lineárních soustav rovnic a matice využívající projektivní algebraickou geometrii Podmíněnost lineárních soustav rovnic a matice využívající projektivní algebraickou geometrii
Authors: Skala, Václav
Citation: SKALA, V. Conditionality of Linear Systems of Equation and Matrices Using Projective Geometric Algebra. In Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020. Cham: Springer, 2020. s. 3-17. ISBN: 978-3-030-58801-4 , ISSN: 0302-9743
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85093084258
http://hdl.handle.net/11025/50844
ISBN: 978-3-030-58801-4
ISSN: 0302-9743
Keywords: Systém lineárních rovnic;podmíněnost matice;geometrická algebra
Keywords in different language: Linear systems of equations;Matrix conditionality;Geometric algebra
Abstract: V příspěvku je prezentován nový přístup k maticové podmíněnosti a řešitelnosti lineárních soustav rovnic. Je založen na aplikaci geometrické algebry s projektivní reprezentací prostoru pomocí reprezentace homogenních souřadnic.
Abstract in different language: A new approach to the matrix conditionality and the solvability of the linear systems of equations is presented. It is based on the application of the geometric algebra with the projective space representation using homogeneous coordinates representation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skala2020-ICCSA-ConditionalityOfLinearSystems.pdf631,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD