Název: Návrh software pro řešení elektrických obvodů - parser
Další názvy: The design of software for electric circuit simulation - parser
Autoři: Kupilík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Pánek, David
Oponent: Kotlan, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5091
Klíčová slova: Parser;překladač;scanner;třída
Klíčová slova v dalším jazyce: Parser;compilator;scanner;class
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na základní část software pro řešení elektrických obvodů ? paseru.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the principles of the basic part software for solving electrical circuit ? parser.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh software pro reseni elektrickych obvodu - parser Pavel Kupilik.pdfPlný text práce283,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040802_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040802_oponent.pdfPosudek oponenta práce425,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040802_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.