Title: Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku.
Other Titles: Translation of the website of Plzeňský Prazdroj from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary
Authors: Petrova, Anna
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5094
Keywords: překlad;překladatelské metody;překladatelské postupy;ekvivalence;Plzeňský Prazdroj;pivo;pivovar
Keywords in different language: translation;translation method;translation proceeding;Plzeňský Prazdroj;beer;brewery
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku. Teoretická část se zaměřuje na popis překladatelských metod, překladatelských postupů, překladatelských strategií, požadavků na překladatele, překladatelských norm a ekvivalencí. Praktická část zahrnuje samotný překlad webových stránek a česko-ruský slovník.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the translation of the webside of company Plzeňský Prazdroj, a.s. from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary. The theoretical section focuses on description of the transaltion methods, translation proceeding, translation strategies, translator requirements, translation norms and equivalents. The practical section includes translations of the webside themselve and Czech-Russian vocabulary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Anna Petrova_2012.pdfPlný text práce498,98 kBAdobe PDFView/Open
File0016.PDFPosudek vedoucího práce673,45 kBAdobe PDFView/Open
File0017.PDFPosudek oponenta práce545,36 kBAdobe PDFView/Open
File0018.PDFPrůběh obhajoby práce228,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.