Název: Překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského jazyka, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku.
Další názvy: Translation of the website of Plzeňský Prazdroj from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary
Autoři: Petrova, Anna
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5094
Klíčová slova: překlad;překladatelské metody;překladatelské postupy;ekvivalence;Plzeňský Prazdroj;pivo;pivovar
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation method;translation proceeding;Plzeňský Prazdroj;beer;brewery
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad webových stránek společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. z českého jazyka do ruského, vypracování překladatelského komentáře a česko-ruského slovníku. Teoretická část se zaměřuje na popis překladatelských metod, překladatelských postupů, překladatelských strategií, požadavků na překladatele, překladatelských norm a ekvivalencí. Praktická část zahrnuje samotný překlad webových stránek a česko-ruský slovník.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the translation of the webside of company Plzeňský Prazdroj, a.s. from Czech language to Russian, elaboration of translation commentary and Czech-Russian vocabulary. The theoretical section focuses on description of the transaltion methods, translation proceeding, translation strategies, translator requirements, translation norms and equivalents. The practical section includes translations of the webside themselve and Czech-Russian vocabulary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Anna Petrova_2012.pdfPlný text práce498,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0016.PDFPosudek vedoucího práce673,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0017.PDFPosudek oponenta práce545,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0018.PDFPrůběh obhajoby práce228,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.