Název: Design zastřešení autobusových stání na centrálním autobusovém nádraží v Plzni
Další názvy: Design of a new roofing system on the bus terminal at the central bus station in Pilsen
Autoři: Vitoušová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5096
Klíčová slova: autobusové nádraží;zastřešení;design;polykarbonát;eurokódy;MKP;Siemens NX 7.5;výpočtový model
Klíčová slova v dalším jazyce: bus station;roofing;design;polycarbonate;eurocode;FEM;NX 7.5;computational model
Abstrakt: Cílem předkládané práce je navrhnout nové zastřešení autobusových stání na centrálním autobusovém nádraží v Plzni. Tomu předchází zhodnocení zastřešení stávajícího stání a zjištění jeho nedostatků. Hlavní zatěžovací stavy působící na zastřešení stávající i nově navržené jsou stanovena podle Eurokódů. Ověření jsou provedena pomocí konečněprvkové analýzy v programu Siemens NX 7.5.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this work is to design a new roofing system on the bus terminal at the central bus station in Pilsen. First, the present roofing is evaluated and the imperfections are detected. The main load cases which act both the present and the new designed roofing are established according to Eurocodes. Finite element analyses are performed in software Siemens NX 7.5.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce45,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitousova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce438,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitousova_oponent.pdfPosudek oponenta práce617,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitousova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce304,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.