Title: Design zastřešení autobusových stání na centrálním autobusovém nádraží v Plzni
Other Titles: Design of a new roofing system on the bus terminal at the central bus station in Pilsen
Authors: Vitoušová, Veronika
Advisor: Kroupa, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5096
Keywords: autobusové nádraží;zastřešení;design;polykarbonát;eurokódy;MKP;Siemens NX 7.5;výpočtový model
Keywords in different language: bus station;roofing;design;polycarbonate;eurocode;FEM;NX 7.5;computational model
Abstract: Cílem předkládané práce je navrhnout nové zastřešení autobusových stání na centrálním autobusovém nádraží v Plzni. Tomu předchází zhodnocení zastřešení stávajícího stání a zjištění jeho nedostatků. Hlavní zatěžovací stavy působící na zastřešení stávající i nově navržené jsou stanovena podle Eurokódů. Ověření jsou provedena pomocí konečněprvkové analýzy v programu Siemens NX 7.5.
Abstract in different language: The main aim of this work is to design a new roofing system on the bus terminal at the central bus station in Pilsen. First, the present roofing is evaluated and the imperfections are detected. The main load cases which act both the present and the new designed roofing are established according to Eurocodes. Finite element analyses are performed in software Siemens NX 7.5.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce45,14 MBAdobe PDFView/Open
Vitousova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce438,4 kBAdobe PDFView/Open
Vitousova_oponent.pdfPosudek oponenta práce617,91 kBAdobe PDFView/Open
Vitousova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce304,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.