Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGardavský, Martin
dc.contributor.authorKoubek, Lukáš
dc.date.accessioned2023-01-23T10:48:36Z
dc.date.available2023-01-23T10:48:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2022, č. 2, s. 3-12.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/law.html
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51006
dc.description.abstractČlánek je zaměřen na komparaci právní úpravy zkoušek spolehlivosti na území České republiky a Srbské republiky. Zkoušky spolehlivosti jsou velmi efektivním nástrojem v boji s korupcí a podobnou trestnou činností, která se objevuje při vykonávání úřadu. Na osoby, které střeží bezpečnost, bojují s kriminalitou a zasazují se o to, aby byl dodržován právní řád, jsou kladeny vyšší nároky než na ostatní členy společnosti, a to hlavně z důvodu jejich kompetencí. Zkoušky spolehlivosti představují účinný institut, kterým lze zamezit páchání trestné činnosti ve veřejném sektoru, a tak ruku v ruce s tím zaručit vysokou míru profesní bezúhonnosti osob vykonávající veřejnou moc. Zkouška spolehlivosti je světově známý institut, ke kterému každá země přistupuje trochu odlišně, což je patrné i z výše uvedeného. I vzhledem k různorodosti právních úprav je důležitá mezinárodní spolupráce, čehož si ostatně lze povšimnout i v případě Srbské republiky, neboť nebýt této spolupráce, jen těžko by zde mohly být zkoušky realizovány. I proto je důležité nadále se zabývat právní úpravou probíraného institutu v jiných zemích a nejenom čerpat zajímavé postřehy, ale i předávat cenné zkušenosti. Autoři v článku dále rozebírají právní úpravu zkoušek spolehlivosti v České republice a v Srbské republice, kdy následně porovnávají vybrané aspekty ve snaze najít odlišnosti obou právních úprav. Jedním z těchto důležitých aspektů je schvalování provedení zkoušky spolehlivosti, které se v rámci celého světa velmi liší. Dalším a neméně důležitým je využití výsledku zkoušky spolehlivosti jako důkazu v trestním řízení, což je otázka velmi sporná a napříč právními úpravami zemí využívajících tento institut nejednotná.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectGIBScs
dc.subjectIAScs
dc.subjectkorupcecs
dc.subjectSrbská republikacs
dc.subjectzkouška spolehlivostics
dc.titleKomparace právní úpravy a některých aspektů institutu zkoušek spolehlivosti v České republice a Srbské republicecs
dc.typearticleen
dc.typečlánekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article focuses on the comparison of legal regulation of integrity tests in the Czech Republic and the Republic of Serbia. Integrity tests are a very effective tool in the fight against corruption and similar criminal activities that occur in the exercise of office. Those who guard security, fight crime and ensure that the rule of law is upheld are held to a higher standard than other members of society, mainly because of their competence. Integrity tests are an effective means of preventing the commission of crime in the public sector and thus guaranteeing a high level of professional integrity for those exercising public authority. The integrity test is a world-renowned institution, which is approached slightly differently in each country, as can be seen from the above. International cooperation is also important, given the diversity of legal arrangements, and this can also be seen in the case of the Republic of Serbia, which would hardly have been able to implement the test if it had not been for this cooperation. Therefore, it is important to continue to study the legal regulation of the institution under discussion in other countries and not only to draw interesting insights but also to pass on valuable experience. In the article, the authors further analyse the legal regulation of integrity tests in the Czech Republic and the Republic of Serbia, comparing selected aspects in an attempt to find differences between the two legal regulations. One of these important aspects is the approval of integrity testing, which varies widely around the world. Another and equally important one is the use of the result of the integrity test as evidence in criminal proceedings, which is a very controversial issue and inconsistent across the legal systems of the countries using this institution.en
dc.subject.translatedGIBSen
dc.subject.translatedIASen
dc.subject.translatedcorruptionen
dc.subject.translatedRepublic of Serbiaen
dc.subject.translatedintegrity testen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2022)
Číslo 2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2022_5.pdfPlný text293,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.