Název: Autonomní detekce polohy robota
Další názvy: Autonomous robot position detection
Autoři: Pšenička, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dudáček, Karel
Oponent: Vavřička, Vlastimil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5101
Klíčová slova: laser;rotace;robot;detekce;pohyb;souřadnice
Klíčová slova v dalším jazyce: laser;robot;detection;rotation;position
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možností detekce polohy robota v prostoru pomocí otáčejících se laserových paprsků. V teoretické části popisuji návrhy řešení problémů spojených s možností realizace a návrhy praktické realizace zařízení. V realizační části popisuji návrh testovacího zařízení, na kterém jsem zkoušel použitelnost navržených metod. Výsledkem práce je ověření praktické použitelnosti metody detekce polohy pomocí rotujících laserových paprsků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibility of detecting the position of the robot by rotating laser beams. The theoretical part describes the design solving problems associated with implementation and proposals for practical implementation of the device. The implementation part describes the implementation of the testing facility, where I tested the applicability of the proposed methods. Result of this thesis is to verify the practical applicability of the method detection position by rotating laser beams.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce661,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0033Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce373,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0033Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0033Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce192,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.