Název: Inštitút vyšetrovacieho sudcu vo francúzskom trestnom konaní – inšpirácia alebo prežitok?
Autoři: Laciak, Ondrej
Vasilik, Lucia
Citace zdrojového dokumentu: Právnické listy. 2022, č. 2, s. 23-29.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/law.html
http://hdl.handle.net/11025/51057
ISSN: 2533-736X
Klíčová slova: vyšetřující soudce;přípravné řízení;soudce pro přípravné řízení;Francouzské trestní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: investigating judge;pre-trial proceedings;pre-trial judge;French criminal procedure
Abstrakt v dalším jazyce: Kontinentálny systém trestného konania v rôznej miere prepája prvky typické pre inkvizičný a akuzačný proces s cieľom nájsť ideálnu kombináciu, ktorá by garantovala zachovanie práv obvineného v čo možno najširšej miere za súčasného náležitého objasnenia skutkového stavu. Viaceré krajiny kontinentálnej Európy, medzi nimi aj Francúzska republika, si doposiaľ zachovávajú niektoré výsostne inkvizičné prvky vo svojich trestných konaniach – najmarkantnejším z nich je inštitút vyšetrovacieho sudcu. Ingerencia súdnej moci v predsúdnom konaní nie je ničím novým a aj v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky sa s týmto javom stretávame prostredníctvom inštitútu sudcu pre prípravné konanie, resp. úkonov súdu v prípravnom konaní. V článku autori analyzujú inštitút vyšetrovacieho sudcu a jeho historický vývoj vo francúzskom trestnom konaní a porovnávajú ho s jeho „náprotivkami“ v Slovenskej a Českej republike
Práva: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2022)
Číslo 2 (2022)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PL_2_2022_3.pdfPlný text288,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51057

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.