Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jancs
dc.contributor.authorDobrovolná, Petracs
dc.contributor.refereeKaňka, Lukášcs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:53Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:53Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier39048cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5107
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na aplikaci marketingu v areálu na Vrchu Háj v Aši. V první části práce jsou vypracována teoretická východiska k danému tématu. Zaměřeno je především na marketing jako takový, popsána je SWOT analýza a marketingový mix. Z teoretické části vychází část praktická. Kde v úvodu je popsán Vrch Háj, jeho historie a celkový současný stav. Následují analýzy, jako je SWOT analýza a analýza konkurence. Další částí je marketingový mix, kde jsou popsány činnosti provozované na Vrchu Háj. Poslední část této práce je zaměřena na typického zákazníka a práci uzavírá shrnutí nedostatků a návrhy na jejich odstranění a vylepšení situace na Vrchu Háj.cs
dc.format43 s. (cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketing v cestovním ruchucs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleAplikace marketingu ve vybraném středisku cestovního ruchu - Vrch Háj (Aš)cs
dc.title.alternativeApplication of marketing in selected tourism centre - Vrch Háj (Aš)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis submitter work is focused on the application of marketing in the area Vrch Háj in Aš. The first part is eleborated the theoretical background of the topic. The focus is primarily on marketing, but SWOT analysis and marketing mix is described in it as well. The theoretical part is based on the practical part. The introduction describes Vrch Háj, its history and current situation. Next part is focused on analysis such as SWOT analyses and competitor analyses. Another part is about marketing mix, which describes the aktivity carried by Vrch Háj. Last section of the work is focused on the typical costumer and the work concludes a summary of deficiencies and suggestions for elimination and improvement of the situation of Vrch Háj.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing in tourismen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Dobrovolna.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna v.pdfPosudek vedoucího práce698,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna o.pdfPosudek oponenta práce660,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dobrovolna o.PDFPrůběh obhajoby práce124,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.