Název: Politická korupce
Další názvy: Political corruption
Autoři: Chudý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5122
Klíčová slova: politická korupce;korupce v postkomunistickém regionu;typologie;druhy korupce;lobbing;vnímání korupce;protikorupční opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: political corruption;corruption in post-communist region;typology;types of corruption;lobbying;the perception of corruption;anti-corruption measures
Abstrakt: V této práci se zabývám politickou korupcí, jejími druhy a korupcí v postkomunistickém regionu. Soustředím se zde také na lobbing a roli médií, která hrají jednu z hlavních rolí v této otázce. V závěru této práce také můžeme nalézt několik protikorupčních opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I have dealt with political corruption, types of corruption and political corruption in post-communist region. I focus in this thesis on lobbying and the role of media, which play main role in this issue. At the end of the thesis we can find some anti-corruption measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-predelana_verzeddx.pdfPlný text práce565,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chudy_VED.pdfPosudek vedoucího práce100,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chudy_opo.docxPosudek oponenta práce40,05 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chudy.pdfPrůběh obhajoby práce441,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.