Title: Vývoj politického systému Maďarska po roce 1989
Other Titles: The development of the political system in Hungary after 1989
Authors: Koleňák, Martin
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5123
Keywords: politický systém;zákonodárná moc;moc výkonná;moc soudní;stranický systém;volební systém;politické strany;volby
Keywords in different language: political system;legislative power;executive power;judicial power;party system;electoral system;political parties;elections
Abstract: Moje bakalářská práce představuje vývoj maďarského politického systému po roce 1989, tedy po pádu komunismu v zemi. Popisuji vznik nových demokratických struktur, funkci jednotlivých složek moci, konkrétně parlament, vládu, prezidenta a soudní systém. Zaměřil jsem se i na volební a stranický systém. V práci dále ukazuji vývoj politických stran i jednotlivá volební období za posledních 20 let.
Abstract in different language: My bachelor thesis presents the development of the Hungarian political system after 1989, after the fall of communism in the country. I describe the origin of new democratic structures, the function of individual components of power, namely parliament, government, the President and the judicial system. I focused on electoral and party system. The thesis also shows the development of political parties and various electoral period in the last 20 years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce311,55 kBAdobe PDFView/Open
Kolenak_BP_MV-VES_ved.pdfPosudek vedoucího práce460,43 kBAdobe PDFView/Open
Kolenak Martin_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce41,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kolenak.pdfPrůběh obhajoby práce423,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.