Název: Vývoj politického systému Maďarska po roce 1989
Další názvy: The development of the political system in Hungary after 1989
Autoři: Koleňák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5123
Klíčová slova: politický systém;zákonodárná moc;moc výkonná;moc soudní;stranický systém;volební systém;politické strany;volby
Klíčová slova v dalším jazyce: political system;legislative power;executive power;judicial power;party system;electoral system;political parties;elections
Abstrakt: Moje bakalářská práce představuje vývoj maďarského politického systému po roce 1989, tedy po pádu komunismu v zemi. Popisuji vznik nových demokratických struktur, funkci jednotlivých složek moci, konkrétně parlament, vládu, prezidenta a soudní systém. Zaměřil jsem se i na volební a stranický systém. V práci dále ukazuji vývoj politických stran i jednotlivá volební období za posledních 20 let.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis presents the development of the Hungarian political system after 1989, after the fall of communism in the country. I describe the origin of new democratic structures, the function of individual components of power, namely parliament, government, the President and the judicial system. I focused on electoral and party system. The thesis also shows the development of political parties and various electoral period in the last 20 years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka.pdfPlný text práce311,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolenak_BP_MV-VES_ved.pdfPosudek vedoucího práce460,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolenak Martin_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce41,1 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kolenak.pdfPrůběh obhajoby práce423,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.