Název: Vývoj politických stran v ČR po roce 1993
Další názvy: Development of political parties in the Czech Republic after 1993
Autoři: Lopatová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5135
Klíčová slova: Občanská demokratická strana;Česká sociálně demokratická strana;český stranický systém;konsolidace;levice;pravice
Klíčová slova v dalším jazyce: Civic democratic party;Czech social democratic party;czech party system;consolidation;political left;political right
Abstrakt: Ve své práci se věnuji nejvýznamnějším relevantním politickým stranám, které jsou v našem stranickém systému od jeho počátku - ČSSD a ODS. Studuji okolnosti jejich vývoje, konsolidaci, etablování ve stranickém systému, jejich cestu k moci a relevanci a typologii těchto stran.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I study the relevant political parties that are in our party system since its inception - the CSSD and the ODS. I study the circumstances of their development, their consolidation, their establishment in the party system, their path to power and the way to relevance and typology of these parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Marketa_Lopatova.pdfPlný text práce313,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopatova_ved.docPosudek vedoucího práce27 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lopatova Marketa_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce42,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lopatova.pdfPrůběh obhajoby práce439,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5135

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.