Název: The Castle in Sztum in the Light of archaeological research in 2019
Autoři: Wasik, Bogusz
Citace zdrojového dokumentu: Castellologica bohemica 20. 2020, č. 1, s. 48–72.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51366
ISSN: 1211-6831 (tištěná verze)
2788-158X (elektronická verze)
Klíčová slova: zámek ve Sztum;Sztum;germánské hrady;Německý řád
Klíčová slova v dalším jazyce: castle in Sztum;Sztum;Teutonic castles;Teutonic Order
Abstrakt v dalším jazyce: The article presents the results of research of the Teutonic castle in Sztum that was carried out in 2019. This was the first large-scale study of this stronghold. It yielded much information, verified past views and supplemented existing knowledge significantly. The presence of a wooden-earthen stronghold in the place of a brick stone castle was not confirmed, and a new chronology of the beginning of its construction was indicated at the end of the 14th century. Elements of the castle’s buildings were discovered and identified, such as the residential building of the Grand Master and the second castle gate. The state of knowledge about the castle construction technique has also been significantly expanded.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Ročník 20, č. 1 (2023)
Ročník 20, č. 1 (2023)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
03_Wasik.pdfPlný text6,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
00_první_strany.pdfPlný text4,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/51366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.