Název: Vývoj slovenské politiky od roku 1998
Další názvy: The development of Slovakian politics since 1998.
Autoři: Fultnerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5137
Klíčová slova: Slovensko;politika;politické strany;parlamentní volby;1998-2012
Klíčová slova v dalším jazyce: Slovakia;politics;political parties;parliamentary elections;1998-2012
Abstrakt: Tato bakalářská práce se pokouší zanalyzovat vývoj politického systému Slovenska v letech 1998-2012 za pomocí použití Sartoriho teorie stranických systémů. Analýza probíhá na základě zkoumání výsledků jednotlivých parlamentních voleb, sestavování vlád, vztahů uvnitř vládních koalic, vztahů mezi vládou a opozicí. Dále je zkoumán vznik a vývoj jednotlivých stran, které můžeme dle Sartoriho označit za relevantní a měly své zastoupení v Národně radě SR během zkoumaného období. Z politických stran je největší pozornost věnována stranám HZDS a Smer, přičemž se práce snaží zjistit společné a rozdílné prvky jejich působení na politické scéně Slovenska v daném období.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the development of Slovakian politics during 1998-2012. I have tried to analyse Slovak political system, especially the parliamentary elections, their impacts on terms inside political parties and so on. This work has concentrated to conflicting lines and their changes during time and elections. I have analysed Slovakian political system with Sartori theory of party system. I have dealt with his theory of moderate pluralism and polarized pluralism. I have also dealth with separate parties, which I decided according to Sartori whether they are relevant parties or not. I have tried to compare two main parties in the Slovakian political system HZDS and Smer. I found out that they are in some cases alike, especially they had similiar development and similiar leaders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - JF - verze pro tisk.pdfPlný text práce712,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fultnerova_ved.docxPosudek vedoucího práce31 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fultnerova_BP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce485,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fultnerova.pdfPrůběh obhajoby práce287,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.