Title: Analýza mechanických vlastností komponent v provozu pomocí miniaturizovaných zkušebních těles
Other Titles: Analysis of mechanical properties component in operation using sub-sized specimens
Authors: Chvostová, Eva
Džugan, Ján
Konopík, Pavel
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 107-110.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51373
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: komponenty;mechanické vlastnosti;metoda miniaturizovaných standardních zkušebních těles
Keywords in different language: components;mechanical properties;method used for miniaturized standard test specimens
Abstract: Degradace mechanických vlastností kovových materiálů může vést ke ztrátě spolehlivosti a bezpečnosti strojů a kovových konstrukcí v elektrárnách při jejich provozu. Pro stanovení aktuálních materiálových vlastností je možné použít nedestruktivní techniky odběru vzorku a s pomocí miniaturizovaných standardních zkušebních těles (např. mikro-tahová zkouška, únava miniaturních těles, zkoušky mini-Charpy pro určení přechodové teploty FATT) predikovat zbytkovou životnost komponent. Použitá metoda miniaturizovaných standardních zkušebních těles respektuje stejný mód zatížení jako v případě standardních vzorků a není nutné předem stanovit korelace. V článku je popsána použitelnost a spolehlivost těchto zkušebních metod pro stanovení aktuálních mechanických vlastností komponent v provozu na materiálech používaných v energetice.
Abstract in different language: The degradation of mechanical properties of metallic materials can lead to loss of reliability and safety of machines and metal structures in power plants during their operation. Nondestructive sampling techniques can be used to predict the residual life of the components and using miniaturized standard test specimens (e.g. micro tensile test, miniature fatigue test, determining the transition temperature FATT) to determine actual material properties. The method used for miniaturized standard test specimens respects the same load mode as for standard samples and no correlation is required. This article describes the usability and reliability of these test methods for determining the actual mechanical properties of components in service on materials used in power engineering.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-153-156.pdfPlný text899,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.