Title: Mikrobiální smyčka – dlouhodobý test pro EPRI
Other Titles: Microbial loop – long-term test for EPRI
Authors: Kárník, Dalibor
Kobzová, Alena
Kronďák, Martin
Suchanová, Helena
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 127-130.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51378
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: mikrobiální nízkotlaká smyčka;EPRI;koroze
Keywords in different language: microbial low pressure loop;EPRI;corrosion
Abstract: Mikrobiální nízkotlaká smyčka je experimentální zařízení umožňující dlouhodobé korozní testy konstrukčních materiálů v prostředí chladících vod s možností biologického oživení. V posledních dvou letech proběhl dlouhodobý test pro EPRI zaměřený na korozi kovových materiálů v prostředí slané a sladké vody ovlivněné rychlostí proudění či bez proudění ve slepých ramenech zakopaných potrubí. Výsledky testů jsou jedním ze vstupů do další verze BPWorks, který se používá pro predikci kritických míst zakopaných potrubí.
Abstract in different language: Microbial low pressure loop is an experimental device that allows long-term corrosion testing of construction materials in a cooling water environment with the potential for biological recovery. In the last two years, a long-term EPRI test was conducted for the corrosion of metallic materials in salt and fresh water environments affected by flow velocity or without flowing in the death legs of buried pipes. The test results are one of the inputs to the next version of BPWorks, which is used to predict critical locations of buried pipelines.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-173-176.pdfPlný text622,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.