Title: Metody aktivní termografie pro prediktivní údržbu energetických zařízení
Other Titles: Active thermography methods for predictive maintenance of power equipment
Authors: Švantner, Michal
Muzika, Lukáš
Skála, Jiří
Tesař, Jiří
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 131-132.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51379
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: aktivní termografie;Fourierova analýza;cyklické zatížení
Keywords in different language: active thermography;Fourier analysis;cyclic loading
Abstract: V příspěvku je představena aktivní termografie a její metody. Její možnosti využití jsou ukázány na příkladu inspekce ocelových stěn a příkladu hodnocení součástí při cyklickém zatížení. Jsou představeny možnosti využití lock-in a step/transient termografie s buzením pomocí halogenových lamp pro inspekci korozního úbytku ocelových stěn. Na druhém příkladu jsou ukázány možnosti využití termografie s rozšířeným vyhodnocením pomocí Fourierovy analýzy pro detekci poškození součástí při cyklickém zatížení.
Abstract in different language: Active thermography and its approaches are introduced in this contribution. Possibilities of active thermography are demonstrated on two examples – inspection of steel walls and inspection of components at cyclic loading. Example of an inspection of a corrosion loss at rear side of steel walls by halogen lock-in and step/transient thermography is presented. Second example shows possibilities of thermography with an advanced evaluation using Fourier analysis for a damage inspection of a component under cyclic loading.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-177-178.pdfPlný text496,59 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.