Název: Vývoj politických stran v ČR po roce 1993
Další názvy: Development of political parties in the Czech Republic after 1993
Autoři: Lopatová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5138
Klíčová slova: ČSSD;ODS;KDU-ČSL;KSČM;konsolidace českých politických stran;vývoj českých politických stran;stabilizace českého stranického systému
Klíčová slova v dalším jazyce: ČSSD;ODS;KDU-ČSL;KSČM;the consolidation of Czech political parties;the development of Czech political parties;the stabilization of Czech party system
Abstrakt: Má práce se věnuje čtyřem hlavním politickým stranám v České republice - ODS: pravicová politická strana, ČSSD: levicová politická strana, KSČM : postkomunistická strana a KDU-ČSL: centristická křesťanská strana. Mým záměrem bylo přispět k pochopení chování a jednání ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a jejich vedení.Text předkládá analýzu vývoje těchto politických stran od počátků své existence (ODS má svůj původ v Občanském fóru na počátku 90. let, naopak, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL mají za sebou dlouhou historii, která začíná více než 100 lety) až do roku 1996 (1998), kdy došlo ke stabilizaci stranického systému
Abstrakt v dalším jazyce: This text analyses four main political parties in the Czech republic ? the Civic Democratic Party (ODS: right-wing political party), the Czech Social Democratic Party (ČSSD: left-wing political party), the Communist Party of Bohemia and Moravia (KSČM: post-communist party) and the Christian and Democratic Union - Czechoslovak People's Party (KDU-ČSL: centristic christian party). My intention was to contribute an understanding of the behaviour and actions taken by ODS, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM and their leadership. The text inteds to present an analysis of the development of these political parties from the beginnings of their existence (ODS has its origins in the Civic Forum at the beginning of 90s; by contrast, ČSSD, KSČM and KDU-ČSL have a long history which begins more than 100 years ago) up to 1996 (1998) when the party system was stabilized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalaraska prace_Lopatova.pdfPlný text práce387,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopatova_ved.docPosudek vedoucího práce28 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lopatova_POL_bc.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Lopatova.pdfPrůběh obhajoby práce387,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.