Title: Mechanické a strukturní vlastnosti orbitálních svarových spojů z ocelí P91 a P92 po dlouhodobé laboratorní degradaci za zvýšených teplot
Other Titles: Mechanical properties and microstructures of narrow gap orbital welded P91 and P92 steels after long-term laboratory ageing at elevated temperatures
Authors: Junek, Michal
Svobodová, Marie
Horváth, Ladislav
Janovec, Jiří
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 133-136.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51380
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: svarový spoj;degradační žíhání;ocel P91;ocel P92
Keywords in different language: welded joint;ageing;P91 steel;P92 steel
Abstract: Příspěvek se zabývá hodnocením mechanických a strukturních vlastností homogenních a heterogenních orbitálních svarových spojů do úzkého úkosu z martenzitických ocelí P91 a P92 po dlouhodobém laboratorním degradačním žíhání za zvýšených teplot až 700 °C po dobu až 30 000 hodin. Výstupem tohoto hodnocení jsou kinetické závislosti změn strukturních a mechanických vlastností během teplotního namáhání.
Abstract in different language: This paper deals with an evaluation of mechanical properties and microstructures of similar and dissimilar narrow gap orbital welds of martensitic P91 and P92 steels after long-term laboratory ageing at elevated temperatures (up to 700 °C for up to 30 000 hours). As a conclusion of this assessment, the kinetic dependencies of structure and mechanical properties changes during long-term exposure at high temperatures are presented.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-179-182.pdfPlný text1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.