Title: Silikonové repliky – nepřímá metoda hodnocení poškození komponent
Other Titles: Silicone replicas – indirect method to evaluate damage of components
Authors: Brabec, Petr
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 137-140.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51381
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: silikonová replika;komponenty;typ VVER
Keywords in different language: silicone replica;components;VVER type
Abstract: Odběr silikonových replik umožňuje inspekci povrchu komponent provozovaných energetických zařízení nedestruktivní cestou, bez zásahu do jejich integrity. Charakteristiky originálních povrchů jsou následně hodnoceny laboratorně bez omezení daných specifiky provozních prostředí. Vysoká rozlišovací schopnost silikonové hmoty zachycuje detaily v rozměrech od méně než 0,1 mikrometru. Využití replik je prezentováno na příkladech dokumentace nálezů na komponentách JE typu VVER.
Abstract in different language: The silicone replica sampling allows non-destructive assessment of engineering surfaces without any affect to the integrity of operated systems. The characteristics of the original surfaces could be evaluated via replicas in the laboratory, without any limitation by the specifics of the field condition. The two-part polymer materials are able to replicate detail with dimensions less than 0.1 micrometer. The application of silicone replica method is presented on examples from inspection of VVER-type NPP components.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-183-186.pdfPlný text650,55 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.