Title: Vliv laboratorní teplotní expozice na způsob mechanického porušování austenitické ocele HR3C
Other Titles: The changes in fracture mechanism of the austenitic steel HR3C caused by isothermal laboratory ageing
Authors: Horváth, Jakub
Janovec, Jiří
Horváth, Ladislav
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 151-154.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51385
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: teplotní expozice;elektronová mikroskopie;austenitická ocel HR3C
Keywords in different language: isothermal ageing;electron microscopy;austenitic steel HR3C
Abstract: Příspěvek je zaměřen na popis změn ve vysoce legované progresivní austenitické oceli, celosvětově používané pro vysokoparametrickou (USC) energetiku, HR3C způsobené její teplotní expozicí. Hodnotí dopad laboratorní teplotní expozice na změnu mechanických vlastností. Dále je proveden rozbor lomových ploch za použití elektronové mikroskopie z pohledu změny mechanismu porušování.
Abstract in different language: This paper deals with isothermal ageing induced changes in microstructure and its influence into mechanical properties. Investigated material was high alloyed austenitic steel HR3C in general worldwide applied for the ultra-supercritical (USC) powerplants. Differences in the measured mechanical properties caused by an isothermal ageing are evaluated. The electron microscopy fracture surfaces analysis focused on presence of the brittle particles is listed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-197-200.pdfPlný text824,87 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.