Title: Mechanické vlastnosti martenzitické ocele CB2
Other Titles: Mechanical properties of martenzitic steel CB2
Authors: Neumannová, Šárka
Čech, Jan
Vlasák, Tomáš
Hakl, Jan
Havelková, Libuše
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 155-158.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51386
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: martenzitická ocel CB2;experimentální výzkum;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: martensitic steel CB2;experimental research;mechanical properties
Abstract: Martenzitická ocel CB2 (GX13CrMoCoVNbNB-1011) je výsledkem dlouhodobého výzkumu, který proběhl v rámci mezinárodní evropské spolupráce programu COST 536. Vlastnosti materiálu CB2 jsou v dostupné literatuře popsány jen velmi málo. Studium mechanických vlastností, včetně dlouhodobějšího creepového chování, ocele CB2 bylo provedeno ve spolupráci SVÚM, a.s. a ŽĎAS, a.s. V předloženém příspěvku jsou shrnuty výsledky tohoto experimentálního výzkumu.
Abstract in different language: Martensitic steel CB2 (GX13CrMoCoVNbNB-1011) is the result of research conducted in international European cooperation COST. Little information on the CB2 material properties is in the literature. The study of mechanical properties, including long-term creep behaviour of steel CB2 was carried out in cooperation with SVÚM, a.s. and ŽĎAS, a.s. The presented paper summarizes the results of this experimental research.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-201-204.pdfPlný text655,26 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.