Název: Vývoj politického systému Maďarska po roce 1989
Další názvy: The development of the political system in Hungary after 1989
Autoři: Koleňák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5144
Klíčová slova: politický systém;politický režim;parlament;prezident;vláda;soudy;samospráva;stranický systém;politické strany;volby;volební období
Klíčová slova v dalším jazyce: political system;political regime;parliament;president;government;courts;self-government;party system;political parties;elections;electoral terms
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývala vývojem maďarského politického systému po roce 1989, po pádu komunismu v zemi. Práce přibližuje vznik nových demokratických struktur, funkci jednotlivých složek moci zákonodárné, výkonné a soudní, tedy parlamentu, vlády, prezidenta a soudů. Ústavní soud stojí mimo soudní moc. Zaměřil jsem se na volební a stranický systém, jeho pravidla fungování a zásady voleb. Práce také ukazuje vývoj politických stran v různých volebních období za posledních 20 let. Zde jsem se soustředil na volby, vládní formace po volbách, co se podařilo nebo nepodařilo stranám a další politické události.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was the familiarization with the development of the Hungarian political system after 1989, after the fall of communism in the country. The thesis approaches the formation of the new democratic structures, the function of individual components of the legislative, executive and judicial powers, namely the Parliament, the government, the president and the courts. The Constitutional Court is outside of the judicial power. I focused on electoral and party system, its rules of running and the principles of the election. The thesis also shows the development of political parties and various electoral period in the last 20 years. Here I focus on elections, government formation after the election, what succeeded or failed to parties and other political events.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP pred tiskem.pdfPlný text práce384,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolenak_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce476,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolenak_POL_bc.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kolenak.pdfPrůběh obhajoby práce217,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.