Title: Vývoj politického systému Maďarska po roce 1989
Other Titles: The development of the political system in Hungary after 1989
Authors: Koleňák, Martin
Advisor: Kubát, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5144
Keywords: politický systém;politický režim;parlament;prezident;vláda;soudy;samospráva;stranický systém;politické strany;volby;volební období
Keywords in different language: political system;political regime;parliament;president;government;courts;self-government;party system;political parties;elections;electoral terms
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývala vývojem maďarského politického systému po roce 1989, po pádu komunismu v zemi. Práce přibližuje vznik nových demokratických struktur, funkci jednotlivých složek moci zákonodárné, výkonné a soudní, tedy parlamentu, vlády, prezidenta a soudů. Ústavní soud stojí mimo soudní moc. Zaměřil jsem se na volební a stranický systém, jeho pravidla fungování a zásady voleb. Práce také ukazuje vývoj politických stran v různých volebních období za posledních 20 let. Zde jsem se soustředil na volby, vládní formace po volbách, co se podařilo nebo nepodařilo stranám a další politické události.
Abstract in different language: The aim of my thesis was the familiarization with the development of the Hungarian political system after 1989, after the fall of communism in the country. The thesis approaches the formation of the new democratic structures, the function of individual components of the legislative, executive and judicial powers, namely the Parliament, the government, the president and the courts. The Constitutional Court is outside of the judicial power. I focused on electoral and party system, its rules of running and the principles of the election. The thesis also shows the development of political parties and various electoral period in the last 20 years. Here I focus on elections, government formation after the election, what succeeded or failed to parties and other political events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP pred tiskem.pdfPlný text práce384,12 kBAdobe PDFView/Open
Kolenak_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce476,19 kBAdobe PDFView/Open
Kolenak_POL_bc.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Kolenak.pdfPrůběh obhajoby práce217,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.