Title: CFD analysis of an anemometric sensor design for air flow measurement in a heat exchanger
Other Titles: CFD analýza uspořádání anemometrického senzoru pro měření průtoku vzduchu ve výměníku tepla
Authors: Sedláček, Jan
Kůs, Michal
Strob, Miroslav
Matas, Richard
Citation: SEDLÁČEK, J. KŮS, M. STROB, M. MATAS, R. CFD analysis of an anemometric sensor design for air flow measurement in a heat exchanger. In EFM21 – 15th International Conference “Experimental Fluid Mechanics 2021”. Les Ulis: EDP Sciences, 2022. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno
Issue Date: 2022
Publisher: EDP Sciences
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/51485
ISBN: neuvedeno
Keywords: výměník tepla;průtok;CFD simulace;žhavený senzor
Keywords in different language: heat exchanger;flow rate;CFD simulation;hot-wire sensor
Abstract: Tento článek se zaměřuje na problematiku měření průtoku v automobilových výměnících tepla. Měření je komplikované vzhledem k omezenému prostoru v oblasti výměníku tepla a nerovnoměrnému rychlostnímu profilu. Proto lze použít pouze některé měřicí techniky, které je třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám. Článek představuje počáteční fáze vývoje žhaveného senzoru pro měření průtoku ve výměníku tepla. Jedná se o CFD simulace, které slouží k určení charakteru proudění v okolí senzoru a ověření jeho vlivu na proudové pole v jeho okolí a na celý výměník tepla. Výsledky těchto počátečních simulací jsou prezentovány a diskutovány.
Abstract in different language: This paper focuses on the issue of flow measurement in automotive heat exchangers. The measurement is complicated due to the limited space in the heat exchanger area and the non-uniform velocity profile. Therefore, only some measuring techniques can be used, which must be adapted to the specific conditions. The paper presents the initial stages of the development of a sensor for measuring the flow in a heat exchanger. These are CFD simulations used to determine the nature of the flow around the sensor and verify its effect on the flow field in its surrounding and on the entire heat exchanger. The results of these initial simulations are presented and discussed.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles
Konferenční příspěvky / Conference papers (KKE)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEDLACEK_epjconf_efm2022_00001-1.pdf535,26 kBAdobe PDFView/Open
SEDLACEK_epjconf_efm2022_01039-1.pdf510,06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD